fbpx

De Autoriteit Consument en Markt heeft een Signaal, het Signaal 2016, uitgegeven ten behoeve van beleidsmakers (bijvoorbeeld op departementen). De ACM vraagt aandacht voor het hanteren van duidelijke spelregels bij de keuze tussen publieke belangen. De ondernemingen waar het hier bijvoorbeeld om gaat zijn KLM, Schiphol en NS. Het gaat om vragen als: welke publieke belang voorrang krijgt als de overheid zich met verschillende petten op bemoeit met de markt. Om het ene belang van de overheid te behartigen worden soms andere belangen van overheid als marktdeelnemer belemmerd, zoals concurrentie- of consumentenbelangen. De ACM raadt aan om de keuzes in die gevallen meer te expliciteren. Daardoor is de rechtmatigheid van het overheidsoptreden beter te beoordelen.

www.acm.nl

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this:

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close