fbpx
Liance Legal becomes sponsor and legal partner of Buzz Women

Liance Legal becomes sponsor and legal partner of Buzz Women

We are proud to announce that Liance Legal has joined the High Five program of Buzz Women. We also became their legal partner and we will provide them with legal support. This wonderful organization educates and empowers low-income women in remote areas, by bringing entrepreneurial learning to their doorstep, using mobile classrooms. So far, over 100.000 women in Africa and India have been trained and Buzz Women are striving for 10 million women in 2030.

By hiring Liance Legal as your legal team, you enable the training of 50 women each month. So, by letting us support you the best way we can, you are supporting women who lack the opportunities that we have been given. This short documentary shows you the work of Buzz Women India: https://www.youtube.com/watch?v=hHebuXhgBeU

For more info about Buzz Women or the High Five program, please visit: https://www.buzzwomen.nl/utm_source=website&utm_medium=referral&utm_campaign=liance_legal

Verkorte opleiding tot bedrijfsjurist weer van start per September

Verkorte opleiding tot bedrijfsjurist weer van start per September

In samenwerking met Euroforum organiseert Liance in September een 6 daagse cursus waarin u van bedrijfsjurist naar ook business partner gaat.

Uw rol als bedrijfsjurist is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar de bedrijfsjurist voorheen met name praktisch juridisch advies gaf, is de huidige bedrijfsjurist meer een businesspartner: iemand met een ondernemende instelling en commercieel inzicht. Van de hedendaagse bedrijfsjurist wordt verwacht dat deze een steeds grotere en proactieve bijdrage levert in de naleving van wet- en regelgeving en het voorkomen van juridische problemen.

Deze 6-daagse opleiding voor de bedrijfsjurist geeft u niet alleen de benodigde (praktische) kennis, ook ontwikkelt u uw advies- en onderhandelingsvaardigheden. Kortom, de bedrijfsjurist die tevens business partner wilt zijn.

  • U vergroot uw kennis van de belangrijkste bedrijfsjuridische processen
  • U ontwikkelt uw advies- en onderhandelingsvaardigheden
  • De opleiding is praktijkgericht en interactief, inclusief NEVOA punten, ervaren docenten
  • De opleiding is specifiek ontwikkeld voor de bedrijfsjurist met ervaring: hoog niveau
  • En de opleiding is didactiek gericht op zoveel mogelijk praktijksituaties

Deze opleiding geeft ruim aandacht aan de belangrijkste bedrijfsprocessen: verkoop, inkoop en corporate. Daarnaast gaan we in op de verschillende aspecten van risicobeheer, aansprakelijkheid, arbeids-, privacy- en IT-recht. Tot slot leert u deze kennis om te zetten naar een overtuigend en effectief advies. Inclusief digitale toets voor een nog beter leerrendement!

  • Corporate legal, ondernemingsrecht en governance
  • Arbeidsrecht, het nieuwe ontslagrecht en bedrijfscultuur
  • Verkoop- en inkoopproces, contractenrecht en aanbesteding
  • Legal riskmanagement, aansprakelijkheid en mededingingsrecht
  • Privacyrecht en intellectueel eigendomsrechten

U inschrijven kan via inschrijving2@euroforum.nl

Zelden zoveel namaak artikelen tegelijk gezien op 1 markt als op St. Maarten

Zelden zoveel namaak artikelen tegelijk gezien op 1 markt als op St. Maarten

Zelden zijn bij een actie tegen namaakartikelen zulke grote hoeveelheden vervalsingen tegelijk aangetroffen dan als bij de actie afgelopen zaterdag op de toeristische markt in het centrum van Phillipsburg, de hoofdstad van het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten.

“Louis Vutton liet aan de hand van de eerste berichten en foto’s weten dat zij zelden zulke grote hoeveelheden vervalste items zien op markten. Ook zien ze zelden dat de grote reistassen zo publiekelijk en open worden aangeboden.” aldus onze collega Wiek Herben, advocaat bij Liance Legal, die de actie leidde in opdracht van Disosa Brand Protection services

Meer over deze actie kunt u lezen via dit artikel op www.koninkrijksrelaties.nu 

www.koninkrijksrelaties.nu/2019/06/17/zelden-zo-veel-namaakartikelen-tegelijk-op-een-markt-gezien-op-als-sint-maarten/

Press Release: Liance opens new office in Curacao

Liance is delighted to announce that it has opened a new office in Curacao as of March 2018.

The new branche office will be led by Liance partner Robin Kooy and new Liance partner Wiek Herben, who will continue his already existing legal practice under the Liance label.

Robin Kooy commented: “with European companies being more and more active in both the Caribbean and South America, setting up an office in Curacao seemed like a logical choice as Curacao acts as a hub for companies operating in both regions due to its stable economy and legal system. With the new office, we can better meet the needs of our clients which are active in these markets”

Wiek Herben, based in Curacao as a company lawyer and attorney at law since 2010, adds: “the services that Liance provides in respect to legal management consultancy and legal IT solutions are unique for the region and will greatly increase our capability and capacity to service our existing clients and new clients. ”

Liance was established by a group of legal professionals with the ambition to combine (strategic) legal services with legal management consultancy. In the upcoming years Liance strives to grow both nationally and internationally by expanding its network and engaging in partnerships with other business-minded service providers such as  international (tax) law firms, IT companies and financial advisors. This will enable Liance to not only service its clients better, but to further advance its goal as well: to turn legal affairs into strategic value

——-

For more information about Liance visit our website www.liance.legal or contact us at +5999 844 0062

Elektronische uitwisseling patiëntgegevens blijft geoorloofd

English version below (The exchange of electronic health records remains lawful)

De beoordeling van datastromen verschilt van geval tot geval. Een van de eerste Hoge Raadsuitspraken gaat over de uitwisseling van patientgegevens. Deze uitspraak geeft inzicht in de toetsingswijze van ons hoogste rechtscolleges.

De zorginfrastructuur is een systeem waarmee een huisarts inzage kan krijgen in bepaalde gegevens van een patiënt die de huisarts over die patiënt heeft vastgelegd. Andere zorgverleners kunnen mogelijk deze gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën in het huisartsendossier van de patiënt inzien. De klacht van de Vereniging van praktijkhoudende huisartsen (VPH) is dat het systeem in strijd is met de Wbp. Met name wijst de VPH op het argument dat door de verwerking het beroepsgeheim van medici kan worden geschonden doordat de arts niet weet welke derden inzage krijgen in de arts-patiëntgegevens; ook voert de vereniging aan dat de eenmalige toestemming patiënt een te zwakke basis is voor de verwerkingen die daarna kunnen plaatsvinden.
De Hoge Raad overweegt dat de toestemming van de patiënt de doorbreking van het beroepsgeheim rechtvaardigt. Er wordt voldoende informatie gegeven over de vraag welke gegevens in welke situatie voor welke zorgverlener toegankelijk zijn. Het feit dat de patiënt erop zal – en door de huisarts zelf kan – worden gewezen dat de patiënt  gegevens kan afschermen speelt een belangrijke rol in deze zaak. Ook het feit dat de zogenaamde ‘professionele samenvatting’ van de huisarts alleen ter inzage zal zijn voor vervangende huisartsen (en niet voor andere zorgverleners) woog mee in het oordeel.
HR 1 december 2017 ECLI:NL:HR:2017:3053.

The electronic health record infrastructure is a system which provides the general practitioner (GP) insights into its own documented information of a patient. Other healthcare providers may sometimes have access to these registered data in the GP’s file when it comes to intolerances, contraindications and allergies.

A complaint of the Dutch association of private practicing GPs (VPH) is that the system violates the Dutch data protection act (Wbp). The main argument is that processing health records may lead to a violation of the physician-patient’s privilege, as GPs do not know which third parties will have access to such privileged physician-patient records. A second argument is that the patient’s one-time consent is not a sufficient legal basis for further processing of health records by further healthcare providers.

The Dutch Supreme Court considers that the patient’s consent justifies breaching the physician-patient’s privilege. That consent is based on sufficient information provided to the patient regarding what data is accessible to which healthcare provider in which situation. The fact that the patient will be informed – which can also be done by the general practitioner itself – that the patient can shield off its own medical information, played an important role in the supreme court’s ruling. Also part of the supreme courts consideration was that the so-called general practitioners’ ‘professional summary’ is only accessible for substitute general practitioners (and not for other healthcare providers).

Pin It on Pinterest

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close