fbpx
De ondernemingsraad van TCN heeft terecht bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de Ondernemer om het verzwakt structuurregime toe te passen op de onderneming. De ontwerpstatuten bevatten de bepaling dat alleen personen in dienst van TC Group (de in het VK gevestigde moedermaatschappij) als commissaris konden worden benoemd. De ondernemingsraad vond dat haar benoemingsrecht te zeer werd beperkt. De Ondernemingskamer oordeelt dat de kennelijke visie van de ondernemer dat het belang van TCN altijd parallel loopt aan het belang van TC Group onjuist is. Derhalve heeft de ondernemingsraad terecht aangedrongen op specifiekere bepalingen in de statuten die het mogelijk maken om ook onafhankelijke commissarissen te benoemen. Hof Amsterdam 1 juli 2016

 

Verdere informatie: Bernadette van Leeuwen

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this:

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close