fbpx

AFM moet boetebeleid openbaar maken

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de AFM afgelopen week tijdens een rechtszaak opgedragen haar interne boetebeleid te delen met de tegenpartij (FD.nl 26 juni). Ondanks meerdere oproepen daartoe van diverse partijen in het verleden heeft de financiële toezichthouder die informatie nog nooit geopenbaard. In de interne stukken van de AFM wordt gedetailleerd toegelicht hoe de hoogte van een bestuurlijke boete precies wordt vastgesteld. Tot nu toe was de berekeningsmethode voor beboete partijen en hun vertegenwoordigers altijd onduidelijk. In discussies en tijdens rechtszaken over de hoogte van opgelegde boetes moesten zij het daarom doen met hetgeen daarover in de wet is gemeld en de algemene uitgangspunten die de AFM wel over het beleid openbaarde. De AFM gaf aan de regels nooit gepubliceerd te hebben omdat ze bevreesd was voor calculerend gedrag van onder toezicht staande bedrijven. Een woordvoerder van de AFM kondigde naar aanleiding van deze uitspraak aan dat het boetebeleid binnenkort op de website zal worden gepubliceerd.

Nederland loopt achter met inrichten UBO-register

Op 26 juni hadden alle lidstaten van EU de vierde anti witwasrichtlijn moeten invoeren, maar Nederland is er nog niet in geslaagd om het UBO-register, waartoe de richtlijn verplicht, op te richten. De contouren van het register worden nog uitgewerkt maar al wel is duidelijk is dat het zal worden bijgehouden door de Kamer van Koophandel (KvK). Ook is duidelijk dat de verplichting tot registratie in het UBO-register zal gelden voor alle rechtspersonen, personenvennootschappen of andere entiteiten. Beursgenoteerde vennootschappen zijn uitgezonderd.

Entiteiten zijn zelf verplicht tot registratie van hun UBO(‘s) bij de KvK. Instellingen die verplicht zijn het register te raadplegen (zoals banken, advocaten en notarissen) moeten eventuele opgemerkte verschillen en onjuistheden melden bij de KvK. Verder moet Nederland wetgeving vaststellen waarbij meldingsplichtige entiteiten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor inbreuken op de inschrijfverplichting (Bronnen: NautaDutilh.com; LinkedIngroep Modernisering Ondernemingsrecht). Toegang tot het register dienen te hebben: zonder enige beperkingen: autoriteiten zoals DNB, AFM en de Financiële inlichtingen eenheid (FIE) en hun evenknieën uit andere EU-lidstaten en (in het kader van cliëntenonderzoek): meldingsplichtige instellingen zoals advocaten, notarissen, makelaars en banken en alle personen en organisaties met een legitiem belang.

Bernadette van leeuwen

Bernadette van leeuwen

Lawyer and consultant

Bernadette is a lawyer and consultant with a substantial background in corporate law and risk governance. After her PhD on the freedom of enterprise, she went into private practice in Rotterdam and Amsterdam, focusing on international commercial transactions.

Pin It on Pinterest

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close