fbpx

UPDATE: Pauline van Benthem joins Liance

Liance is delighted to announce that as per November 1st, Pauline van Benthem has joined Liance

For the past seven years Pauline has worked as Associate Legal Counsel for two organizations operating in the area of sustainability: NewForesight Consultancy b.v. and SCOPEinsight b.v..

“After a long career in private practice and as in-house lawyer, it was wonderful to gain experience in the field of sustainability which was brand new at the time. I found it very rewarding to advise SCOPEinsight in connection with its mission: access to finance for small and medium enterprises and professionalization of the agricultural sector in developing countries. Actually, every legal area was relevant to both these companies.”

Pauline was involved in negotiations on funding with the World Bank Group and the Clinton Health Access Initiative to name a few. One of here successes, was that she managed to secure the company’s Intellectual Property rights in the innovative tools which it had developed.

Pauline says that; “On top of this, it was very exciting to facilitate and help design initiatives like the Organic Cotton Accelerator which is now a foundation with a global reach.”

She finds it important to be connected with other lawyers who are committed to finding workable solutions for their clients and is thrilled to have found a team of highly motivated lawyers: Liance Legal.  

Pauline’s experience in the important field of sustainable development goals fits Liance Legal’s ambition to expand further into the field of sustainability. Pauline has a very strong background as a business lawyer which all of our clients can rely on. 

 

 

 

 

Press Release: Peter van Dort joins Liance Caribbean and Liance Law Firm Amsterdam opens

Liance is delighted to announce that Peter van Dort will join Liance Caribbean as a partner and will, together with other Liance Caribbean partners Wiek Herben and Robin Kooy, open Liance Law Firm Caribbean, both officially as of February 1, 2019.

 Liance Law Firm is a new and modern law firm in Curacao, providing tailor-made solutions for a variety of clients. Liance Law Firm is personal, has a pragmatic approach and a focus on commercial contracts, corporate law, real estate & lease, financial law, insurance law, employment law, intellectual property law, competition law and dispute resolution. It also acts as a gateway to South American business.

 Later this year, Liance Law Firm Amsterdam will open its doors as well, which will mean that Liance Netherlands will be able to truly offer a ‘one-stop-shop’ service to all of its clients. Jelle Terpstra commented: “The opening of Liance Law Firm Amsterdam later this year (date to be confirmed) will mean that we, in addition to offering the full range of legal services Liance clients are familiar with, will also offer litigation services where needed so that we no longer need to partner with external law firms. Together, we will offer next generation services within the entire legal spectrum through our highly dedicated and experienced company lawyers, consultants and attorneys at law.

 More news about the launch of Liance Law Firm Amsterdam later this year will follow soon. Keep an eye on our website www.liance.legal or the website of Liance Law Firm www.liance.law.

Liance was established in 2016 by a group of legal professionals with the ambition to combine (strategic) international company legal services with legal management consultancy. Liance continues to strive to grow and to provide its clients with the practical and high-quality outsourced legal services they deserve and are familiar with. Offering legal services which evolve from risk mitigation to value creation continues to drive all our actions.

——

For more information about Liance contact us at +5999 844 0062

Waarom zou je overstappen op een One-Tier Bestuur?

Sinds het voor Nederlandse BV’s mogelijk werd om een monistisch bestuursmodel te hanteren (2103) hebben 385 BV’s en 58 NV’s gekozen voor dit bestuursmodel. In zo’n bestuursmodel bestaat het management (bestuur) van de BV uit zowel uitvoerende als toezichthoudende bestuurders. Waarom kiezen bedrijven voor een monistisch bestuur en hoe werkt het model in de praktijk?

Een one-tier board (oftewel monistisch bestuurssysteem) is een optie als een aandeelhouder of het management van een BV een interne adviserende en toezichthoudende functie wil inrichten naast het bestuursorgaan. Voor 2013 kon een bedrijf hiervoor alleen een raad van commissarissen instellen; dan wordt een apart orgaan ingericht in het bedrijf, naast het bestuur. Dat kan nog steeds. Nu is het dus ook mogelijk om binnen het bestuursorgaan naast de ‘gewone’ bestuurders toezichthoudende bestuurders te benoemen.

Er blijkt behoefte aan de nieuwe toezichtsvorm te bestaan, omdat sinds de invoering (in 2013) 385 BV’s en 58 NV’s hebben gekozen voor het nieuwe bestuursmodel. Dat is meer dan verwacht.

Het idee achter het nieuwe bestuursmodel is dat de toezichthoudende bestuurders ( de wet noemt hen: niet-uitvoerende bestuurders) meer betrokken zijn bij het beleid, ook bij het dagelijkse beleid van het bedrijf. Omdat beide ‘soorten’ bestuurders in hetzelfde orgaan zitten krijgen ze evenveel informatie als de uitvoerende bestuurders en zijn zij aanwezig bij elke bestuursvergadering. Besluiten over nieuwe investeringen en over commerciële kansen worden sneller genomen, omdat er maar een orgaan is dat erover beslist.

Voor familievennootschappen, bijvoorbeeld de oprichter die een stapje terug wil doen, blijkt een reden te zijn om voor een one-tier systeem te kiezen dat een rol als commissaris te afstandelijk is. Het als niet-uitvoerend bestuurder bijwonen van de bestuursvergaderingen kan beter passen.

Voor concerns is een belangrijke reden om te kiezen voor een monistisch systeem dat alle vennootschappen op eenzelfde manier kunnen worden aangestuurd: er hoeft dus niet voor alleen de Nederlandse vennootschappen in een internationale groep een raad van commissarissen te worden ingesteld.

BV’s worden vrijgelaten om te bepalen hoeveel uitvoerende en hoeveel niet-uitvoerende bestuurders een BV kiest. Uit onderzoek blijkt dat er bij de monistische bestuursmodellen meer niet-uitvoerende bestuurders (vaak 2) zijn dan uitvoerende (vaak 1). Maar als een BV al twee uitvoerende bestuurders heeft betekent het niet dat er minimaal drie toezichthoudende bestuurders moeten zijn. Dat zou ook wel onhandig en duur worden. Met behulp van bijvoorbeeld verzwaard-stemrechtbepalingen kan in de statuten van de BV worden bepaald dat twee niet uitvoerende bestuurders samen de twee bestuurders kunnen overstemmen, of een doorslaggevende stem kunnen hebben.

Als de niet-uitvoerende bestuurder zo dicht op het bestuur zit, is zijn aansprakelijkheidsrisico dan niet groter dan wanneer deze commissaris is? Het is wel nodig dat in de statuten duidelijk wordt omschreven wat ieders taak is, daarmee kan dat risico worden beperkt.

Waarom bedrijfsjuristen veel hebben aan empirisch onderzoek

Welke overwegingen zijn te vernemen in de boardroom als daar een beslissing moet worden genomen om een vorige bestuurder of commissaris aansprakelijk te stellen? Uit een onderzoek blijkt dat zelfs als er genoeg bewijs is voor onbehoorlijk bestuur, overwegingen van praktische aard of loyaliteit de doorslag geven om niet te gaan dagvaarden. En dat bestuurders in de profit sector in deze kwesties een andere afweging maken dan in de non-profitsector.

Hoe denken praktijkjuristen over afgebroken onderhandelingen: vanaf welk moment zou het afbreken van onderhandelingen niet meer zonder gevolgen moeten blijven. De praktijk bleek het niet eens met de fasen-leer van de HR in Plas/Valburg.

Wat is de rol van juristen in het contracteringsproces. In de praktijk is die rol erg gering.

Zijn er verschillen wat betreft de bereidheid om te gaan procederen bij zakelijke verschillen van inzicht tussen bijvoorbeeld de automotive sector, IT sector en farmaceutische sector? Ook hierover is (een beetje oud) onderzoek beschikbaar: die bereidheid verschilt. In de IT sector is de procedeerbereidheid minder.

 

Bedrijfsjuristen maken relatief vaak mee hoe rechtsregels in de praktijk uitpakken en wat de effectiviteit van regels is. Het verschil tussen “Law in Action” en “Law in the Books”. Wat in de praktijk gebeurt, zoals welke motieven die rechtssubjecten hebben bij gedragingen of bij regelovertreding (compliance!), werken de regels zoals ze bedoeld zijn, zoals de structuurregeling, de toepassing van algemene voorwaarden of de recent ingevoerde mogelijkheid om in de statuten verplichtingen tussen de aandeelhouders op te nemen van art.2:192 BW? Hoe worden contractuele bepalingen in de praktijk uitgelegd? Welke behoefte heeft de praktijk aan personenvennootschappen? Wat verandert er in een onderneming als private equity daar de scepter gaat zwaaien: als je dat aan de bedrijfsjuristen vraagt zeggen zij dat er heel veel verandert in de manier waarop zij hun werk kunnen doen.

Alleen al het ondernemingsrecht biedt talloze regelingen waarvan het de moeite waard is om te kijken wat er in de praktijk gebeurt. Nuttige informatie ook voor de wetgever, nu Boek 2 alleen maar ingewikkelder wordt. WODC heeft enkele empirische onderzoeken naar de beoogde werking van regelingen op het gebied van ondernemingsrecht laten verrichten (onder andere een onderzoek waaraan ik meewerkte https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/09/tk-20161027-wodc-rapport-inventarisatie-werking-artikel-135-lid-7-boek-2-bw). Op dit moment vindt een onderzoek plaats van de Tilburg University naar de effecten van de wet aanpassing enquêterecht en is de RUG bezig met een onderzoek naar de effecten van de Wet Bestuur en Toezicht.

Voor bedrijfsjuristen zijn de uitkomsten van deze onderzoeken nuttig omdat deze praktijk hun werkelijkheid is. Met empirisch onderzoek kunnen zij beter de strategie in geschillen bepalen, besluitvorming verbeteren, prioriteiten stellen, anticiperen op non compliant gedrag, alternatieve/praktische oplossingen bedenken etc. etc. Misschien is het goed eerst te onderzoeken welk empirisch onderzoek de meeste nuttige informatie voor bedrijfsjuristen oplevert, waar bevindt zich de grootste kloof tussen recht en werkelijkheid? Laat me weten!

Bernadette van leeuwen

Bernadette van leeuwen

Lawyer and consultant

Bernadette is a lawyer and consultant with a substantial background in corporate law and risk governance. After her PhD on the freedom of enterprise, she went into private practice in Rotterdam and Amsterdam, focusing on international commercial transactions.

AFM moet boetebeleid openbaar maken

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de AFM afgelopen week tijdens een rechtszaak opgedragen haar interne boetebeleid te delen met de tegenpartij (FD.nl 26 juni). Ondanks meerdere oproepen daartoe van diverse partijen in het verleden heeft de financiële toezichthouder die informatie nog nooit geopenbaard. In de interne stukken van de AFM wordt gedetailleerd toegelicht hoe de hoogte van een bestuurlijke boete precies wordt vastgesteld. Tot nu toe was de berekeningsmethode voor beboete partijen en hun vertegenwoordigers altijd onduidelijk. In discussies en tijdens rechtszaken over de hoogte van opgelegde boetes moesten zij het daarom doen met hetgeen daarover in de wet is gemeld en de algemene uitgangspunten die de AFM wel over het beleid openbaarde. De AFM gaf aan de regels nooit gepubliceerd te hebben omdat ze bevreesd was voor calculerend gedrag van onder toezicht staande bedrijven. Een woordvoerder van de AFM kondigde naar aanleiding van deze uitspraak aan dat het boetebeleid binnenkort op de website zal worden gepubliceerd.

Pin It on Pinterest

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close