fbpx

Press Release: Liance opens new office in Curacao

Liance is delighted to announce that it has opened a new office in Curacao as of March 2018.

The new branche office will be led by Liance partner Robin Kooy and new Liance partner Wiek Herben, who will continue his already existing legal practice under the Liance label.

Robin Kooy commented: “with European companies being more and more active in both the Caribbean and South America, setting up an office in Curacao seemed like a logical choice as Curacao acts as a hub for companies operating in both regions due to its stable economy and legal system. With the new office, we can better meet the needs of our clients which are active in these markets”

Wiek Herben, based in Curacao as a company lawyer and attorney at law since 2010, adds: “the services that Liance provides in respect to legal management consultancy and legal IT solutions are unique for the region and will greatly increase our capability and capacity to service our existing clients and new clients. ”

Liance was established by a group of legal professionals with the ambition to combine (strategic) legal services with legal management consultancy. In the upcoming years Liance strives to grow both nationally and internationally by expanding its network and engaging in partnerships with other business-minded service providers such as  international (tax) law firms, IT companies and financial advisors. This will enable Liance to not only service its clients better, but to further advance its goal as well: to turn legal affairs into strategic value

——-

For more information about Liance visit our website www.liance.legal or contact us at +5999 844 0062

Persbericht: Uitbreiding Liance Legal

Amsterdam, 12 september 2017 – Liance Legal breidt uit! Sjoerd van Kesteren (van Weagree) is als legal counsel toegetreden en Jacobien Viets (voorheen KLM en Philips) als partner.

Liance Legal is een coöperatieve partnership voor zakelijke juridische dienstverlening. De dienstverlening is volledig op de business van de ondernemer afgestemd, door juristen die zelf ondernemer zijn en die zijn grootgebracht in de internationale management teams van grote ondernemingen.

Liance Legal telt nu acht bedrijfsjuristen gespecialiseerd in nationaal en internationaal, juridisch en strategisch advies voor ondernemers, zowel operationeel als op board room niveau De coöperatie, opgericht in 2016, biedt bedrijven een outsourced legal department en onderscheidt zich ook door haar focus op legal management.

Liance Legal werkt voor bedrijven in iedere fase van hun groei: van start-ups en scale-ups, MKB tot internationale bedrijven. Vaste opdrachtgevers bevinden zich vaak in high-tech en electronica industrie, maar eveneens in de gezondheids- en non-profit sector. Liance Legal is werkzaam vanuit Amsterdam, Utrecht en Eindhoven/’s-Hertogenbosch.

De Liance Academy biedt juristen en niet-juristen trainingen aan op het gebied van legal management en juridische onderwerpen die sterk in ontwikkeling zijn, zoals verantwoord ondernemen.

Voor meer informatie kijk op de vernieuwde website www.liance.legal


Download hier het originele persbericht (MS Word)
Download hier afbeelding (screenshot nieuwe website, 292 KB)

Wettelijk minimum loon voor zzp-ers

Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) werken, vallen vanaf 1 januari 2018 onder het wettelijk minimumloon (WML). De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid besloten dat deze regeling nu ook wordt uitgebreid naar de mensen die op basis van een andere overeenkomst werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst. Door betaling van het WML aan opdrachtnemers moet misbruik van deze groep door middel van te lage tarieven worden voorkomen. De wetswijziging komt voort uit de discussies over het gebruik van de opdrachtovereenkomst in de postmarkt. Onder de reikwijdte van WML OVO en deze uitbreiding vallen ruim 431.000 mensen (bron: accountant.nl 30 juni 2017).

Jelle Terpstra

Jelle Terpstra

Business-oriented lawyer and entrepreneur

Jelle is a business-oriented lawyer and entrepreneur at heart. This combination makes him a solid strategic legal partner for boards of directors and the management of organisations. He is used to translating strategic and political themes into workable solutions for our clients, with all stakeholders being heard and seen.

Betalingstermijn MKB-bedrijven gemaximeerd per 1 juli 2017

Grote ondernemingen kunnen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt (Bron: ondernemersplein.nl).

Lisette Hendrikse

Lisette Hendrikse

General Counsel

Lisette is a high-energy, result-driven General Counsel. She is used to sparring with boards and management in (international) businesses of various denominations, often high-tech, often in the early phases (start-up or scale-up), and often in multi-jurisdiction projects.

België: Code Buysse III verschenen

In België is in mei 2017 Code Buysse III verschenen met aanbevelingen voor het bestuur en aandeelhouders van niet-beursgenoteerde ondernemingen, waaronder ook uitdrukkelijk familieondernemingen (Codebuysse.com). In deze nieuwe versie is de Code geactualiseerd (bijvoorbeeld inzake diversiteit, risicobeleid en evaluatie van de raad van bestuur); het was ook wenselijk om een verdieping van een aantal onderwerpen in de Code op te nemen (bijvoorbeeld de taak van de raad van bestuur).

Bernadette van leeuwen

Bernadette van leeuwen

Lawyer and consultant

Bernadette is a lawyer and consultant with a substantial background in corporate law and risk governance. After her PhD on the freedom of enterprise, she went into private practice in Rotterdam and Amsterdam, focusing on international commercial transactions.

Hoge Raad: franchisegevers eerder aansprakelijk bij ondeugdelijke prognoses

Franchisenemers kunnen hun moederorganisatie voortaan makkelijker aansprakelijk stellen voor het afgeven van ondeugdelijke winst- en omzetprognoses. In een recent arrest heeft de Hoge raad de drempel daarvoor verlaagd.

Als een franchisenemer zich aansluit bij een franchiseformule gaat dit vaak gepaard met grote investeringen. Het is niet ongebruikelijk dat de moederorganisatie een winst- en omzetprognose verstrekt om de franchisenemer inzicht te geven in de resultaten en de potentie van de formule. Volgens kenners zou ruim de helft van de juridische conflicten tussen franchisers en hun moederorganisatie gaan over de voorspelde winsten en omzetten die niet uitkomen. Er ontstaan dan vaak discussies over wie daarvoor verantwoordelijk is.

Soms blijkt dat de cijfers inderdaad niet deugen. Maar het was tot nu toe moeilijk om de franchiseorganisatie daarvoor aansprakelijk te stellen. Dat kon alleen als de franchisegever wist dat de prognose fouten bevatte en dit had verzwegen. Tot voor kort was de hoofdregel als volgt: franchisegever is in beginsel niet gehouden om prognoses te verstrekken aan zijn (beoogd) franchisenemer. Verstrekt de franchisegever wel een omzetprognose, dan kan hij onder omstandigheden onrechtmatig handelen, indien de franchisegever wist van de fouten in de verstrekte prognose en hij de franchisenemer daar niet op heeft geattendeerd.

Deze hoofdregel is terug te voeren op het ‘Paalman/Lampenier’-arrest. Daarin was sprake van door een derde gemaakte prognoses. Deze hoofdregel werd ook toegepast in gevallen waarbij de franchisegever zelf de omzet- en winstcijfers aan de ondernemer had verstrekt. Dat maakte het voor franchisers moeilijk hun moederorganisatie aansprakelijk te stellen.

In een recente uitspraak, die betrekking heeft op franchiseketen ‘Street One’ ging het om een geval waarin de modeketen een verkeerde inschatting van de marktruimte had gegeven aan een ondernemer. De marktruimte was negatief, waardoor de voorspelde omzet in de eerste twee jaar niet haalbaar was.

De Hoge Raad maakt in deze kwestie duidelijk dat een franchisegever die zelf een prognose opstelt daarvoor aansprakelijk is als deze onjuist is en de onjuistheid te wijten is aan onzorgvuldigheid van de franchisegever. Voor aansprakelijkheid in dat geval is het niet noodzakelijk dat de franchisegever wist dat een prognose fouten bevatte. Dit is dus een belangrijk verschil met het ‘Paalman’-regel.

Het ‘Street One’-arrest is een opsteker voor franchisenemers. Maar critici vrezen dat franchisegevers de verantwoordelijkheid nu zullen doorschuiven door hun prognoses door derden te laten opstellen. Wij menen echter dat dat niet vaak zal gebeuren omdat vooral grote ketens de data over de effecten van hun formule niet graag beschikbaar stellen aan derden. Franchisenemers die zich geconfronteerd zien met ondeugdelijke prognoses kunnen dus gemakkelijker verhalen op de franchisegever.

Voor meer informatie over franchise: neem contact op met Lisette Hendrikse

Pin It on Pinterest

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close