fbpx

Press Release: Peter van Dort joins Liance Caribbean and Liance Law Firm Amsterdam opens

Liance is delighted to announce that Peter van Dort will join Liance Caribbean as a partner and will, together with other Liance Caribbean partners Wiek Herben and Robin Kooy, open Liance Law Firm Caribbean, both officially as of February 1, 2019.

 Liance Law Firm is a new and modern law firm in Curacao, providing tailor-made solutions for a variety of clients. Liance Law Firm is personal, has a pragmatic approach and a focus on commercial contracts, corporate law, real estate & lease, financial law, insurance law, employment law, intellectual property law, competition law and dispute resolution. It also acts as a gateway to South American business.

 Later this year, Liance Law Firm Amsterdam will open its doors as well, which will mean that Liance Netherlands will be able to truly offer a ‘one-stop-shop’ service to all of its clients. Jelle Terpstra commented: “The opening of Liance Law Firm Amsterdam later this year (date to be confirmed) will mean that we, in addition to offering the full range of legal services Liance clients are familiar with, will also offer litigation services where needed so that we no longer need to partner with external law firms. Together, we will offer next generation services within the entire legal spectrum through our highly dedicated and experienced company lawyers, consultants and attorneys at law.

 More news about the launch of Liance Law Firm Amsterdam later this year will follow soon. Keep an eye on our website www.liance.legal or the website of Liance Law Firm www.liance.law.

Liance was established in 2016 by a group of legal professionals with the ambition to combine (strategic) international company legal services with legal management consultancy. Liance continues to strive to grow and to provide its clients with the practical and high-quality outsourced legal services they deserve and are familiar with. Offering legal services which evolve from risk mitigation to value creation continues to drive all our actions.

——

For more information about Liance contact us at +5999 844 0062

Press Release: Liance opens new office in Curacao

Liance is delighted to announce that it has opened a new office in Curacao as of March 2018.

The new branche office will be led by Liance partner Robin Kooy and new Liance partner Wiek Herben, who will continue his already existing legal practice under the Liance label.

Robin Kooy commented: “with European companies being more and more active in both the Caribbean and South America, setting up an office in Curacao seemed like a logical choice as Curacao acts as a hub for companies operating in both regions due to its stable economy and legal system. With the new office, we can better meet the needs of our clients which are active in these markets”

Wiek Herben, based in Curacao as a company lawyer and attorney at law since 2010, adds: “the services that Liance provides in respect to legal management consultancy and legal IT solutions are unique for the region and will greatly increase our capability and capacity to service our existing clients and new clients. ”

Liance was established by a group of legal professionals with the ambition to combine (strategic) legal services with legal management consultancy. In the upcoming years Liance strives to grow both nationally and internationally by expanding its network and engaging in partnerships with other business-minded service providers such as  international (tax) law firms, IT companies and financial advisors. This will enable Liance to not only service its clients better, but to further advance its goal as well: to turn legal affairs into strategic value

——-

For more information about Liance visit our website www.liance.legal or contact us at +5999 844 0062

Persbericht: Uitbreiding Liance Legal

Amsterdam, 12 september 2017 – Liance Legal breidt uit! Sjoerd van Kesteren (van Weagree) is als legal counsel toegetreden en Jacobien Viets (voorheen KLM en Philips) als partner.

Liance Legal is een coöperatieve partnership voor zakelijke juridische dienstverlening. De dienstverlening is volledig op de business van de ondernemer afgestemd, door juristen die zelf ondernemer zijn en die zijn grootgebracht in de internationale management teams van grote ondernemingen.

Liance Legal telt nu acht bedrijfsjuristen gespecialiseerd in nationaal en internationaal, juridisch en strategisch advies voor ondernemers, zowel operationeel als op board room niveau De coöperatie, opgericht in 2016, biedt bedrijven een outsourced legal department en onderscheidt zich ook door haar focus op legal management.

Liance Legal werkt voor bedrijven in iedere fase van hun groei: van start-ups en scale-ups, MKB tot internationale bedrijven. Vaste opdrachtgevers bevinden zich vaak in high-tech en electronica industrie, maar eveneens in de gezondheids- en non-profit sector. Liance Legal is werkzaam vanuit Amsterdam, Utrecht en Eindhoven/’s-Hertogenbosch.

De Liance Academy biedt juristen en niet-juristen trainingen aan op het gebied van legal management en juridische onderwerpen die sterk in ontwikkeling zijn, zoals verantwoord ondernemen.

Voor meer informatie kijk op de vernieuwde website www.liance.legal


Download hier het originele persbericht (MS Word)
Download hier afbeelding (screenshot nieuwe website, 292 KB)

Wettelijk minimum loon voor zzp-ers

Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) werken, vallen vanaf 1 januari 2018 onder het wettelijk minimumloon (WML). De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid besloten dat deze regeling nu ook wordt uitgebreid naar de mensen die op basis van een andere overeenkomst werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst. Door betaling van het WML aan opdrachtnemers moet misbruik van deze groep door middel van te lage tarieven worden voorkomen. De wetswijziging komt voort uit de discussies over het gebruik van de opdrachtovereenkomst in de postmarkt. Onder de reikwijdte van WML OVO en deze uitbreiding vallen ruim 431.000 mensen (bron: accountant.nl 30 juni 2017).

Jelle Terpstra

Jelle Terpstra

Business-oriented lawyer and entrepreneur

Jelle is a business-oriented lawyer and entrepreneur at heart. This combination makes him a solid strategic legal partner for boards of directors and the management of organisations. He is used to translating strategic and political themes into workable solutions for our clients, with all stakeholders being heard and seen.

België: Code Buysse III verschenen

In België is in mei 2017 Code Buysse III verschenen met aanbevelingen voor het bestuur en aandeelhouders van niet-beursgenoteerde ondernemingen, waaronder ook uitdrukkelijk familieondernemingen (Codebuysse.com). In deze nieuwe versie is de Code geactualiseerd (bijvoorbeeld inzake diversiteit, risicobeleid en evaluatie van de raad van bestuur); het was ook wenselijk om een verdieping van een aantal onderwerpen in de Code op te nemen (bijvoorbeeld de taak van de raad van bestuur).

Bernadette van leeuwen

Bernadette van leeuwen

Lawyer and consultant

Bernadette is a lawyer and consultant with a substantial background in corporate law and risk governance. After her PhD on the freedom of enterprise, she went into private practice in Rotterdam and Amsterdam, focusing on international commercial transactions.

Uitvoeringswet AVG; de eerste stappen richting de Europese privacy-verordening

In mei 2016 is op Europees niveau de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze Verordening treedt in 2018 in werking. Op een aantal punten vereist deze Verordening dat de lidstaten eigen regels stellen. Eigen regels zijn bijvoorbeeld nodig voor:

  1. Het uitvoeren van de bepalingen inzake de nationale toezichthouder en haar bevoegdheden, de Autoriteit persoonsgegevens;
  2. Het invullen van de ruimte die de Verordening biedt om bij nationaal recht nadere invulling te geven aan enkele specifieke bepalingen van de Verordening, bijvoorbeeld de specifieke nationale regelgeving met betrekking tot genetische gegevens, specifieke uitzonderingen voor wetenschappelijk onderzoek, of de beperkingen op grond van artikel 23 van de Verordening.
  3. de intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Momenteel vindt een consultatieronde plaats ten aanzien van de concept-tekst voor de Nederlandse uitvoeringsmaatregelen. Bij implementatie van Europese regelgeving geldt over het algemeen het uitgangspunt beleidsneutraliteit. Dit houdt in dat het bestaande recht wordt gehandhaafd, tenzij dit in het licht van de Verordening niet mogelijk is. Met deze uitvoeringswet wordt verdere uitvoering gegeven aan de harmonisatie van privacyregelgeving binnen de Europese Unie. De Verordening zal op 25 mei 2018 van kracht zijn.

Voor meer informatie zie: https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg

Heeft u vragen over privacyrecht en/of de implementatie hiervan binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie: Bob Zomers 085 024 00 00

Pin It on Pinterest

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close