fbpx

België: Code Buysse III verschenen

In België is in mei 2017 Code Buysse III verschenen met aanbevelingen voor het bestuur en aandeelhouders van niet-beursgenoteerde ondernemingen, waaronder ook uitdrukkelijk familieondernemingen (Codebuysse.com). In deze nieuwe versie is de Code geactualiseerd (bijvoorbeeld inzake diversiteit, risicobeleid en evaluatie van de raad van bestuur); het was ook wenselijk om een verdieping van een aantal onderwerpen in de Code op te nemen (bijvoorbeeld de taak van de raad van bestuur).

Bernadette van leeuwen

Bernadette van leeuwen

Lawyer and consultant

Bernadette is a lawyer and consultant with a substantial background in corporate law and risk governance. After her PhD on the freedom of enterprise, she went into private practice in Rotterdam and Amsterdam, focusing on international commercial transactions.

Uitvoeringswet AVG; de eerste stappen richting de Europese privacy-verordening

In mei 2016 is op Europees niveau de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze Verordening treedt in 2018 in werking. Op een aantal punten vereist deze Verordening dat de lidstaten eigen regels stellen. Eigen regels zijn bijvoorbeeld nodig voor:

  1. Het uitvoeren van de bepalingen inzake de nationale toezichthouder en haar bevoegdheden, de Autoriteit persoonsgegevens;
  2. Het invullen van de ruimte die de Verordening biedt om bij nationaal recht nadere invulling te geven aan enkele specifieke bepalingen van de Verordening, bijvoorbeeld de specifieke nationale regelgeving met betrekking tot genetische gegevens, specifieke uitzonderingen voor wetenschappelijk onderzoek, of de beperkingen op grond van artikel 23 van de Verordening.
  3. de intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Momenteel vindt een consultatieronde plaats ten aanzien van de concept-tekst voor de Nederlandse uitvoeringsmaatregelen. Bij implementatie van Europese regelgeving geldt over het algemeen het uitgangspunt beleidsneutraliteit. Dit houdt in dat het bestaande recht wordt gehandhaafd, tenzij dit in het licht van de Verordening niet mogelijk is. Met deze uitvoeringswet wordt verdere uitvoering gegeven aan de harmonisatie van privacyregelgeving binnen de Europese Unie. De Verordening zal op 25 mei 2018 van kracht zijn.

Voor meer informatie zie: https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg

Heeft u vragen over privacyrecht en/of de implementatie hiervan binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie: Bob Zomers 085 024 00 00

Europese privacy-toezichthouders houden kritiek op privacy schild

Het privacy-schild (privacy shield) – een stelsel van afspraken – dat de Europese Commissie heeft afgesproken met de VS in verband met de doorgifte van persoonsgegevens van de EU naar de VS kan de toets der kritiek van de Europese privacy toezichthouders, verenigd in de Art 29 Werkgroep, nog niet doorstaan. Het schild is sinds 12 juli 2016 in werking. Op grond van de afspraken rondom het schild kunnen burgers zich bij hun nationale toezichthouders beklagen over doorgifte naar de VS. De belangrijkste zorgpunten zijn het ongericht verzamelen van gegevens door de VS binnen de EU en het feit dat de positie en bevoegdheden van de Ombudspersoon niet formeel zijn vastgelegd. Na een jaar wordt de werking van het schild geëvalueerd.

Verdere informatie: Bob Zomers

Press Release: Liance introduces next generation legal services

Amsterdam, 11 July 2016 – At the beginning of this year, Liance was established by a group of legal professionals with the ambition to combine (strategic) legal services with legal management consultancy. Together, Bernadette van Leeuwen, Jelle Terpstra, Latifa Barou, Lisette Hendrikse, Paola Vonk and Robin Kooy are driven to provide clients with next generation legal services.

In a rapidly changing, transparent and disruptive society, companies know that it is crucial to proactively manage their legal affairs. However, this comes at a cost: managing legal affairs often feels like a burden hampering business processes. Being a cooperative partnership of experienced international business lawyers, attorneys and consultants, the lawyers at Liance know what makes a business work, both at home and across borders.

By offering a range of services such as (strategic) legal advice and its implementation in your organization, legal project management, IT solutions and legal process outsourcing, Liance can provide clients with a completely outsourced legal department or with ad-hoc business proof advice; whichever your business needs. Not only are legal matters addressed and managed, Liance seeks to improve the legal function within the organization by providing legal management advice on a strategic level. So instead of working for her clients, Liance works with her clients and ideally becomes a long-term partner of their business, setting it apart from traditional legal service providers.

In the upcoming years Liance strives to grow both nationally and internationally by expanding her network and engaging in partnerships with other business-minded service providers such as  international (tax) law firms, IT companies and financial advisors. This will enable Liance to not only service her clients better but to further advance her goal: to turn legal affairs into strategic value.

ACM geeft Signaal 2016 uit

ACM geeft Signaal 2016 uit

De Autoriteit Consument en Markt heeft een Signaal, het Signaal 2016, uitgegeven ten behoeve van beleidsmakers (bijvoorbeeld op departementen). De ACM vraagt aandacht voor het hanteren van duidelijke spelregels bij de keuze tussen publieke belangen. De ondernemingen waar het hier bijvoorbeeld om gaat zijn KLM, Schiphol en NS. Het gaat om vragen als: welke publieke belang voorrang krijgt als de overheid zich met verschillende petten op bemoeit met de markt. Om het ene belang van de overheid te behartigen worden soms andere belangen van overheid als marktdeelnemer belemmerd, zoals concurrentie- of consumentenbelangen. De ACM raadt aan om de keuzes in die gevallen meer te expliciteren. Daardoor is de rechtmatigheid van het overheidsoptreden beter te beoordelen.

www.acm.nl

Pin It on Pinterest

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close