fbpx

De termijn waarbinnen geïnteresseerden konden reageren op de concept Corporate Governance Code is begin april afgelopen. De reacties worden pas gepubliceerd door de Commissie op het moment dat de nieuwe code wordt gepubliceerd. Sommige instanties die reageerden hebben hun reacties op hun eigen website geplaatst. Ik zocht enkele reacties op.

De AFM heeft haar reactie op haar website geplaatst. De AFM onderschrijft het streven van de Commissie naar duurzaamheid en bepleit dat alle beursgenoteerde vennootschappen een afdeling internal audit hebben. Ook benadrukt AFM in haar reactie het belang van het opnemen niet-financiële informatie in het bestuursverslag. Daarin moet de onderneming uitleggen hoe ze de belangen van alle stakeholders heeft afgewogen. De VEB stelt in haar zeer kritische reactie op de concept-Code dat de commissarissen actiever moeten worden in het vergaren van informatie en dat dit in de code moet worden vastgelegd.

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie samenstelt in haar reactie het fundamentele punt aan de orde van de verhouding van de Code tot de wet. Deze commissie is van oordeel dat de Code niet als een juridisch document moet worden beschouwd, maar een basis moet bieden voor een dialoog binnen de onderneming (www.advocatenorde.nl, www.knb.nl).

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this:

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close