fbpx

English version below (The exchange of electronic health records remains lawful)

De beoordeling van datastromen verschilt van geval tot geval. Een van de eerste Hoge Raadsuitspraken gaat over de uitwisseling van patientgegevens. Deze uitspraak geeft inzicht in de toetsingswijze van ons hoogste rechtscolleges.

De zorginfrastructuur is een systeem waarmee een huisarts inzage kan krijgen in bepaalde gegevens van een patiënt die de huisarts over die patiënt heeft vastgelegd. Andere zorgverleners kunnen mogelijk deze gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën in het huisartsendossier van de patiënt inzien. De klacht van de Vereniging van praktijkhoudende huisartsen (VPH) is dat het systeem in strijd is met de Wbp. Met name wijst de VPH op het argument dat door de verwerking het beroepsgeheim van medici kan worden geschonden doordat de arts niet weet welke derden inzage krijgen in de arts-patiëntgegevens; ook voert de vereniging aan dat de eenmalige toestemming patiënt een te zwakke basis is voor de verwerkingen die daarna kunnen plaatsvinden.
De Hoge Raad overweegt dat de toestemming van de patiënt de doorbreking van het beroepsgeheim rechtvaardigt. Er wordt voldoende informatie gegeven over de vraag welke gegevens in welke situatie voor welke zorgverlener toegankelijk zijn. Het feit dat de patiënt erop zal – en door de huisarts zelf kan – worden gewezen dat de patiënt  gegevens kan afschermen speelt een belangrijke rol in deze zaak. Ook het feit dat de zogenaamde ‘professionele samenvatting’ van de huisarts alleen ter inzage zal zijn voor vervangende huisartsen (en niet voor andere zorgverleners) woog mee in het oordeel.
HR 1 december 2017 ECLI:NL:HR:2017:3053.

The electronic health record infrastructure is a system which provides the general practitioner (GP) insights into its own documented information of a patient. Other healthcare providers may sometimes have access to these registered data in the GP’s file when it comes to intolerances, contraindications and allergies.

A complaint of the Dutch association of private practicing GPs (VPH) is that the system violates the Dutch data protection act (Wbp). The main argument is that processing health records may lead to a violation of the physician-patient’s privilege, as GPs do not know which third parties will have access to such privileged physician-patient records. A second argument is that the patient’s one-time consent is not a sufficient legal basis for further processing of health records by further healthcare providers.

The Dutch Supreme Court considers that the patient’s consent justifies breaching the physician-patient’s privilege. That consent is based on sufficient information provided to the patient regarding what data is accessible to which healthcare provider in which situation. The fact that the patient will be informed – which can also be done by the general practitioner itself – that the patient can shield off its own medical information, played an important role in the supreme court’s ruling. Also part of the supreme courts consideration was that the so-called general practitioners’ ‘professional summary’ is only accessible for substitute general practitioners (and not for other healthcare providers).

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this:

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close