fbpx

In een interview dat verscheen in het blad Mr. (2016 nr. 7/8) pleit prof. mr. Jaap Winter (Voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit en hoogleraar internationaal ondernemingsrecht aan de UvA) ervoor dat juristen verder kijken dan hun juridische neus lang is. Juristen hebben (nog steeds) vaak het gevoel dat ze ver afstaan “van inhoudelijke beslissingen die hebben geleid tot de financiële crisis. Hen is ook nooit gevraagd wat de gevolgen waren van de credit default swaps en van collateral debt obligations. De juristen hebben alleen maar moeten beoordelen of deze producten binnen het raamwerk van de wetgeving pasten. Daardoor hebben ze lang de verantwoordelijkheid van zich af kunnen schuiven.” Om deze reflex in de toekomst te voorkomen pleit Winter ervoor morele vraagstukken expliciet in de opleiding van juristen op te nemen. Er is praktische wijsheid van juristen nodig en aandacht voor maatschappelijke implicaties van het recht. Hij is een voorstander van multidisciplinair onderwijs, omdat de complexiteit van regelgeving, procedures en systemen alleen maar toeneemt.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this:

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close