fbpx

Op 26 juni hadden alle lidstaten van EU de vierde anti witwasrichtlijn moeten invoeren, maar Nederland is er nog niet in geslaagd om het UBO-register, waartoe de richtlijn verplicht, op te richten. De contouren van het register worden nog uitgewerkt maar al wel is duidelijk is dat het zal worden bijgehouden door de Kamer van Koophandel (KvK). Ook is duidelijk dat de verplichting tot registratie in het UBO-register zal gelden voor alle rechtspersonen, personenvennootschappen of andere entiteiten. Beursgenoteerde vennootschappen zijn uitgezonderd.

Entiteiten zijn zelf verplicht tot registratie van hun UBO(‘s) bij de KvK. Instellingen die verplicht zijn het register te raadplegen (zoals banken, advocaten en notarissen) moeten eventuele opgemerkte verschillen en onjuistheden melden bij de KvK. Verder moet Nederland wetgeving vaststellen waarbij meldingsplichtige entiteiten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor inbreuken op de inschrijfverplichting (Bronnen: NautaDutilh.com; LinkedIngroep Modernisering Ondernemingsrecht). Toegang tot het register dienen te hebben: zonder enige beperkingen: autoriteiten zoals DNB, AFM en de Financiële inlichtingen eenheid (FIE) en hun evenknieën uit andere EU-lidstaten en (in het kader van cliëntenonderzoek): meldingsplichtige instellingen zoals advocaten, notarissen, makelaars en banken en alle personen en organisaties met een legitiem belang.

Bernadette van leeuwen

Bernadette van leeuwen

Lawyer and consultant

Bernadette is a lawyer and consultant with a substantial background in corporate law and risk governance. After her PhD on the freedom of enterprise, she went into private practice in Rotterdam and Amsterdam, focusing on international commercial transactions.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this:

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close