fbpx
De Hoge Raad besliste op 4 november 2016 dat de onteigende aandeelhouders in SNS Reaal NV toch ontvankelijk zijn in hun enquêteverzoek. Dit is conform de conclusie van de Advocaat-Generaal van 26 juni jl.

De onteigening van de oud-aandeelhouders was een gevolg van de toepassing van de Interventiewet. De Ondernemingskamer had onder meer geoordeeld dat de onteigening juist de oorzaak was van het verliezen van het aandeelhouderschap en dat de gevolgen van die onteigening niet verder mochten gaan dan voor het doel van de onteigening vereist was en had de oud-aandeelhouders ontvankelijk verklaard (Ondernemingskamer 8 juli 2015 GHAMS:2015:2779). De Staat beriep zich onder andere op de tekst van art. 2:346 die een limitatieve opsomming geeft van degenen die bevoegd zijn een enquête in te dienen, op de uitspraak in Slotervaart Ziekenhuis Hoge Raad 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:905, waarin de verzoekster niet langer voldeed aan het minimumkapitaalsvereiste en op de onzekerheid die een enquête met zich brengt die haaks staat op het overheidsstreven om SNS te stabiliseren. De Hoge Raad verwierp deze bezwaren, omdat de Interventiewet niet uitsluit dat oud-aandeelhouders een enquêteverzoek indienen; voor inhoudelijke bezwaren tegen een enquête is in een ontvankelijkheidsgeding geen plaats. Uitspraak: ECLI:NL:HR:2016:2456.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this:

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close