fbpx

In mei 2016 is op Europees niveau de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze Verordening treedt in 2018 in werking. Op een aantal punten vereist deze Verordening dat de lidstaten eigen regels stellen. Eigen regels zijn bijvoorbeeld nodig voor:

  1. Het uitvoeren van de bepalingen inzake de nationale toezichthouder en haar bevoegdheden, de Autoriteit persoonsgegevens;
  2. Het invullen van de ruimte die de Verordening biedt om bij nationaal recht nadere invulling te geven aan enkele specifieke bepalingen van de Verordening, bijvoorbeeld de specifieke nationale regelgeving met betrekking tot genetische gegevens, specifieke uitzonderingen voor wetenschappelijk onderzoek, of de beperkingen op grond van artikel 23 van de Verordening.
  3. de intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Momenteel vindt een consultatieronde plaats ten aanzien van de concept-tekst voor de Nederlandse uitvoeringsmaatregelen. Bij implementatie van Europese regelgeving geldt over het algemeen het uitgangspunt beleidsneutraliteit. Dit houdt in dat het bestaande recht wordt gehandhaafd, tenzij dit in het licht van de Verordening niet mogelijk is. Met deze uitvoeringswet wordt verdere uitvoering gegeven aan de harmonisatie van privacyregelgeving binnen de Europese Unie. De Verordening zal op 25 mei 2018 van kracht zijn.

Voor meer informatie zie: https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg

Heeft u vragen over privacyrecht en/of de implementatie hiervan binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie: Bob Zomers 085 024 00 00

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this:

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close