fbpx

Welke overwegingen zijn te vernemen in de boardroom als daar een beslissing moet worden genomen om een vorige bestuurder of commissaris aansprakelijk te stellen? Uit een onderzoek blijkt dat zelfs als er genoeg bewijs is voor onbehoorlijk bestuur, overwegingen van praktische aard of loyaliteit de doorslag geven om niet te gaan dagvaarden. En dat bestuurders in de profit sector in deze kwesties een andere afweging maken dan in de non-profitsector.

Hoe denken praktijkjuristen over afgebroken onderhandelingen: vanaf welk moment zou het afbreken van onderhandelingen niet meer zonder gevolgen moeten blijven. De praktijk bleek het niet eens met de fasen-leer van de HR in Plas/Valburg.

Wat is de rol van juristen in het contracteringsproces. In de praktijk is die rol erg gering.

Zijn er verschillen wat betreft de bereidheid om te gaan procederen bij zakelijke verschillen van inzicht tussen bijvoorbeeld de automotive sector, IT sector en farmaceutische sector? Ook hierover is (een beetje oud) onderzoek beschikbaar: die bereidheid verschilt. In de IT sector is de procedeerbereidheid minder.

 

Bedrijfsjuristen maken relatief vaak mee hoe rechtsregels in de praktijk uitpakken en wat de effectiviteit van regels is. Het verschil tussen “Law in Action” en “Law in the Books”. Wat in de praktijk gebeurt, zoals welke motieven die rechtssubjecten hebben bij gedragingen of bij regelovertreding (compliance!), werken de regels zoals ze bedoeld zijn, zoals de structuurregeling, de toepassing van algemene voorwaarden of de recent ingevoerde mogelijkheid om in de statuten verplichtingen tussen de aandeelhouders op te nemen van art.2:192 BW? Hoe worden contractuele bepalingen in de praktijk uitgelegd? Welke behoefte heeft de praktijk aan personenvennootschappen? Wat verandert er in een onderneming als private equity daar de scepter gaat zwaaien: als je dat aan de bedrijfsjuristen vraagt zeggen zij dat er heel veel verandert in de manier waarop zij hun werk kunnen doen.

Alleen al het ondernemingsrecht biedt talloze regelingen waarvan het de moeite waard is om te kijken wat er in de praktijk gebeurt. Nuttige informatie ook voor de wetgever, nu Boek 2 alleen maar ingewikkelder wordt. WODC heeft enkele empirische onderzoeken naar de beoogde werking van regelingen op het gebied van ondernemingsrecht laten verrichten (onder andere een onderzoek waaraan ik meewerkte https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/09/tk-20161027-wodc-rapport-inventarisatie-werking-artikel-135-lid-7-boek-2-bw). Op dit moment vindt een onderzoek plaats van de Tilburg University naar de effecten van de wet aanpassing enquêterecht en is de RUG bezig met een onderzoek naar de effecten van de Wet Bestuur en Toezicht.

Voor bedrijfsjuristen zijn de uitkomsten van deze onderzoeken nuttig omdat deze praktijk hun werkelijkheid is. Met empirisch onderzoek kunnen zij beter de strategie in geschillen bepalen, besluitvorming verbeteren, prioriteiten stellen, anticiperen op non compliant gedrag, alternatieve/praktische oplossingen bedenken etc. etc. Misschien is het goed eerst te onderzoeken welk empirisch onderzoek de meeste nuttige informatie voor bedrijfsjuristen oplevert, waar bevindt zich de grootste kloof tussen recht en werkelijkheid? Laat me weten!

Bernadette van leeuwen

Bernadette van leeuwen

Lawyer and consultant

Bernadette is a lawyer and consultant with a substantial background in corporate law and risk governance. After her PhD on the freedom of enterprise, she went into private practice in Rotterdam and Amsterdam, focusing on international commercial transactions.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this:

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close